EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

RSZK & IK
Werken bij RSZK doen we op basis van de uitgangspunten; RSZK & IK. Geen regels waar je je aan moet houden, maar principes en manieren die wij belangrijk vinden in onze samenwerking met elkaar. Iedere RSZK Professional staat voor deze uitgangspunten en geeft er iedere dag invulling aan. Als individu, als team en als organisatie.

Ruimte om ervaring op te doen, te delen, van elkaar te leren en vooral doen!

Samen. Werken met elkaar, praten met elkaar, elkaar positieve en negatieve feedback geven en samen successen vieren.

Zorgen voor elkaar. Voor de cliënt, mantelzorger en voor elkaar als professionals.

Klanten bepalen. Samen gaan we op zoek naar het best passende antwoord op de vraag.

&

Inspireren, leren en reflecteren. Fouten maken mag, als je er maar van leert. Elke dag samen beter.

Kwetsbaarheid tonen, hulpvragen stellen en elkaar helpen.

Visie op vitaliteit

Onze medewerkers zijn professionals die vanuit passie, betrokkenheid en deskundigheid ondersteuning bieden aan de klant bij zorg- en hulpvragen. Werkgeluk, plezier in je werk ervaren, speelt hierin een belangrijke rol en draagt ook op de lange termijn bij aan de inzetbaarheid van onze professionals.

Vanuit goed werkgeverschap heeft RSZK de wens zorgzaam te zijn voor haar medewerkers. We geloven dat vitale medewerkers leiden tot vitale teams. Wij willen goed zorgen voor onze medewerkers vanuit de gedachte dat zij zelf iedere dag iedere dag beter kunnen zorgen voor onze cliënten.

Hierbij verwachten we van medewerkers dat ze meegroeien met de veranderingen in hun vakgebied en in onze organisatie, zodat ze ook in de toekomst optimaal inzetbaar zijn.

Een leven lang leren!

RSZK vindt het belangrijk dat haar medewerkers wendbaar kunnen reageren op de veranderende omgeving en veranderende zorgvragen. Als je bij RSZK werkt, is het gewoon te

werken aan de versteviging van je deskundigheid en het continu verbeteren van je kennis en vaardigheden. Het leren is gericht op het werken vanuit onze kernwaarden: gepassioneerd,

persoonlijk en samen. Een cultuur waarin leren ‘gewoon’ is, stimuleert medewerkers en teamscontinue en draagt bij aan de voortdurende verbetering van de zorg die medewerkers en vrijwilligers van RSZK dagelijks aan onze cliënten leveren.