Privacy statement voor sollicitanten bij Oktober


Stichting Oktober
Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel
T: (088) 245 77 95
E: hr@zorginoktober.nl
Kamer van Koophandel 41094118


Oktober verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). Oktober gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken.


Welke informatie wordt door Oktober verzameld en verwerkt?

Om te kunnen solliciteren bij Oktober moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals naam, adres en geboortedatum. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-uploaded en/of verstrekt, zoals jouw CV, brief, diploma’s, registratie in het BIG of een kwaliteitsregister (voor zover van toepassing op de functie waarop je solliciteert) en een eventuele videoboodschap.


Voor welke doeleinden zal Oktober gegevens over jou gebruiken? 

Oktober zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de verantwoordelijke en commissie van de vacature;

  • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;

  • Om je te informeren over andere vacatures indien je een jobalert hebt aangemaakt;

  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;

  • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Gebruik door derden

Oktober kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien hij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval hij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.


Op welke wijze beschermt Oktober jouw Persoonsgegevens?

  • Oktober zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken;

  • Oktober vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat;

  • Oktober zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;

  • Oktober zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: hr@zorginoktober.nl. Oktober zal jouw persoonsgegevens in elk geval na twee maanden na beëindiging van de sollicitatieperiode verwijderen. Indien je ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in een kandidatenlijst of portefeuille dan zullen jouw persoonsgegevens in elk geval binnen 1 jaar na opname in de kandidatenlijst of portefeuille worden verwijderd.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Oktober?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de website partnernet.rszk.nl en via recruitmentorganisaties waarmee Oktober samenwerkt. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Oktober accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Mogen minderjarigen solliciteren bij Oktober?

Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.


Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website partnernet.rszk.nl.


Doorgifte buiten de EU?

Oktober verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.


Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je contact opnemen met Oktober via het e-mailadres hr@zorginoktober.nl.